فلاپ دور گلگیر یاریس

تویوتا تک

فلاپ دور گلگیر یاریس - بدونه واسطه فلاپ دور گلگیر یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

فلاپ دور گلگیر یاریس

در زمان خرید خودرو با این قطعه که زیر گلگیر های عقب و جلو خودرو توسط خودسازان نصب شده آشنا می شوید چیزی نیست به جز فلاپ دور گلگیر یاریس .به طور کلی فلاپ دور گلگیر یاریس مهمترین وظیفه اش محافظت و ممانعت از خوردگی و ساییدگی لبه گلگیرها می باشد.

شکل و طراحی این فلاپ دور گلگیر یاریس به این صورت که پهن و هم باریک می باشد و تا حدودی ضخیم تولید می شود .این قطعه در هر 4 طرف خودرو بوده و برای نصب این فلاپ دور گلگیر یاریس از پیچ و خار استفاده می کنند.

آیا تا به حال زمانی که میخواهید خودرور را پارک کنید و یا اینکه خودرو در حال حرکت به اطراف و گردش میدهید می دانید که اولین قسمتی از خودرو که به موانع برخورد می کند کدام قسمت است ؟ درست متوجه شدید گلگیر ها اولین قسمت هستند که آسیب میبیند برای جلوگیری از این اتفاق به وسیله این قطعه فلاپ دور گلگیر یاریس می توانید از بروز آن ممانعت کنید و باعث سالم ماندن بدنه و گلگیر خودرو شوید.

یک فلاپ دور گلگیر یاریس خوب باید بتواند از: رنگ پریدگی لبه گلگیر ، آسیب رسیدن به گلگیر و فرورفتگی ،حافظت از گلگیرها در برابرخوردگی و ساییدگی باشد.

فلاپ دور گلگیر یاریس از پلاستیک ساخته شده است . در واقع پلاستیک استفاده شده در این قطعه از عالی ترین نوع پلاستیک است و  دارای مقاومت بالایی نیز می باشد.