بوستر ترمز لندکروز

تویوتا تک

بوستر ترمز لندکروز - بدونه واسطه بوستر ترمز لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی از قطعات خودرو که در سیستم ترمز سبب نرم شدن پدال ترمز میشود و آن قطعه بوستر ترمز لندکروز است.

در کنار بوستر ترمز لندکروز یک قطعه دیگر نیز وجود دارد و آن پمپ ترمز است که بر روی خودرو قرار می گیرند.بدانید که سایز بوسترها با سایز پمپ خودرو یکسان است .

این قطعه مانند یک مسکن عمل می کند یعنی بوستر ترمز لندکروز باعث آرام شدن پدال ترمز است که بعد از استارت و روشن شدن خودرو سبب نرم بودن آن می شود. البته این قطعه با کمک یک قطعه دیگر به نام وکیوم موتور،فضای خالی را که در زمان روشن بودن موتور از قسمت منیفولد تولید می شود را استفاده می کند.اگر در هرصورت در زمان خاموش و سرد بودن موتور ، بوستر ترمز لندکروز کار نکند و در این حالت ترمز سفت می شود.

مکان بوستر ترمز لندکروز

این قطعه بوستر ترمز لندکروز در پشت موتور خودرو سمت راست قرار دارد وعملکرد آن بالا بردن نیرو در زمان گرفتن ترمز است. بنابراین هر قطعه ای در جای خاصی تعبیه شده است

به طور کلی سختمان بوستر ترمز لندکروز شبیه یک قوطی فلزی که دارای سوپاپ و یک دیافراگم است می باشد ویک میله که از وسط قوطی عبورکرده که از یک جهت به پیستون سیلندر و از جهت دیگر به پدال ترمز متصل می باشد.

برای  تست بوستر ترمز لندکروز پای را روی پدال ترمز فشار دهید و بعد خودرو را روشن کرده و در این زمان پدال زیر پای شما کمی شل میگردد. با این امر بوستر ترمز لندکروز در سیستم ترمز خودرو باعث می گردد که پس از روشن گشتن خودرو پدال شل شده و راننده هنگام ترمزگرفتن فشار کمتری را به پدال وارد کند .

همانطور که گفتیم بوستر ترمز لندکروز به یک پمپ ترمز متصل بوده ودر اینجا پمپ وبوستر ترمز لندکروز درسیستم ترمز مانند یک فرستنده نیروی ترمز را پس از فشردن پدال ترمز به وسیله راننده به سیستم خودرو برعهده دارد .در واقع قسمت های مانند سیلندر و چرخ ها و شیلنگ ترمز و لوازم چرخ نیز را در بر می گیرد.