فلاپ دور گلگیر آریان

تویوتا تک

فلاپ دور گلگیر آریان - بدونه واسطه فلاپ دور گلگیر آریان بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

فلاپ دور گلگیر آریان

یکی از قطعات خودرو که در قسمت جلو و بالای چرخ ها به گلگیر متصل می باشد فلاپ دور گلگیر آریان  است . در واقع این قطعه یک کار مهم در خودرو را انجام می دهد که وظیفه اش محافظت و ممانعت از خوردگی و ساییدگی لبه گلگیرها هست.

البته باید بگوییم که شکل و طراحی این فلاپ دور گلگیر آریان با دیگر خودرو ها متفاوت است .در حقیقت فلاپ ها به صورت پهن و یا باریک بسته نوع خودرو و یا سلیقه راننده دارد در بازار می باشد .این قطعه در هر 4 طرف خودرو تعبیه شده و برای نصب این فلاپ دور گلگیر آریان  از پیچ و خار استفاده می کنند.

به حال خودرور را پارک کرده اید و یا اینکه خودرو در حال حرکت به اطراف و گردش حرکت می دهید با شی ء یا مانعی برخورد کرده اید. می دانید اولین قسمتی از خودرو که با آنها  برخورد می کند کدام قسمت است ؟ بله گلگیر ها اولین قسمت می باشند که با آنها برخورد و  آسیب میبیند به این منظور برای جلوگیری از این اتفاق توسط این قطعه فلاپ دور گلگیر آریان می توانید از بروز آن جلوگیری کرد و سبب سالم ماندن بدنه و گلگیر خودرو می شود.

رنگ پریدگی لبه گلگیر ، آسیب رسیدن به گلگیر و فرورفتگی ،حافظت از گلگیرها در برابرخوردگی و ساییدگی از نشانه یک فلاپ دور گلگیر آریان خوب باشد.

 بنابراین در این قطعه از عالی ترین نوع پلاستیک است که دارای مقاومت بالایی باشد.فلاپ دور گلگیر آریان از پلاستیک ساخته شده است . در واقع پلاستیک استفاده شده از لحاظ کیفیت و کمیت در بهترین حالت می باشد.