گردگیر پلوس آریان

تویوتا تک

گردگیر پلوس آریان - بدونه واسطه گردگیر پلوس آریان بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

گردگیر پلوس آریان

گردگیر پلوس آریان قطعه‌ای لاستیکی و شبیه به قیف که بر روی پلوس نصب شده است و از قطعه‌ای به نام سرپلوس که داخل گردگیر پلوس تعبیه شده محافظت می‌کند. به‌طوراصولی  وظیفه و عملکرد گردگیر پلوس محافظت از قطعات جانبی و یا داخلی می باشد.

این گردگیر پلوس آریان در انتهای پلوس وجود داشته وظیفه ی آن جلوگیری از ورود گرد و خاک به پلوس خودرو است . البته باید تا جای که میشود گردگیر پلوس آریان را در سرویس‌های خودرو معاینه کنید چرا که پارگی و مشکل در آن سبب خرابی سر پلوس می‌گردد.


این قطعه یعنی گردگیرها در هر خودرو شامل دو مدل می باشند:

1- گردگیر پلوس سمت گیربکس

2- گردگیر پلوس سمت چرخ

این گردگیر پلوس آریان ما بین چرخ و گیربکس قرار می گیرد در واقع این ناحیه ای است که نیرو در حال منتقل شدن است نصب می شود.

سیستم خودرو و ارتباط مستقیم گردگیر پلوس آریان با گیرس در گیربکس بسیار مهم است که البته این قطعه بعد از مدتی فاسد و یا خراب می شود که باعث صدمات جدی به خودرو می شود. پاره شدن موجب رها شدن گیریس و قفل شدن موتور خودرو وازبین رفتن آن می گردد. البته این گردگیرها در بعضی اوقات به آب بندی خودرو نیز کمک می کند.

می توان گفت که استفاده از گردگیرها دارای ضد روغن می تواند مفید باشد درهنگام استفاده از این گردگیر با گریسی که در پلوس وجود دارد به آن مالیده شده وموجب می گردد که گردگیر پلوس آریان از حالت عادی بیرون شده و از استحکام و مقاومت آن کم شود.بنابراین باید از گردگیرهای ضد روغنی که تحمل بالا و کیفیت عالی دارند استفاده شود.