سرپلوس چرخ لندکروز

تویوتا تک

سرپلوس چرخ لندکروز - بدونه واسطه سرپلوس چرخ لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

بهترین سرپلوس چرخ لندکروز

می توان گفت که یکی از قطعات خودرو سرپلوس  که قطعه ای است که پلوس را به چرخ ها متصل می کند و انتقال نیرو و سیستم تعلیق در خودرو را برعهده دارد.

این قطعه مهم در خودرو سرپلوس چرخ لندکروز در انتهای پلوس که چرخ‌ها را به هم متصل می‌کند تعبیه شده است که این قطعه باید متحرک باشد تا در زمان عبور خودرو در جاده‌ها و پیچ‌ وخم‌های جاده ها و زمان چرخیدن و دور زدن خودرو نرم و حرکت آرامی داشته باشد تا شکسته نشود برای همین از سرپلوس چرخ لندکروز برای چرخیدن، پیچشی پلوس استفاده می‌کنند.
در واقع با به حرکت در آوردن چرخ ها سبب به حرکت در آمدن خودرو سرپلوس چرخ لندکروز می شوند سر پلوس بخشی از پلوس بوده که هنگام حرکت در پیچ و خم های جاده نقش مهمی در خودرو دارد چرا که در صورت نبودن این قطعه هنگام دور زدن و یا عبور از مکان های پر پیچ و خم امکان دارد خودرو به درستی هدایت نشده و خطرات شدیدی را به دنبال بیاورد.

در واقع این  سرپلوس چرخ لندکروز در انتقال نیروی چرخشی میل پلوس به چرخ ها نقشی اصلی و مهم دارد. این قطعه به علت درگیر بودن مداوم با میل پلوس از جنس آهن مقاوم تولید می شود و استفاده از آبکاری مناسب و دقیق در عمر مفید آن با اهمیت است.

از علائم خرابی سرپلوس چرخ لندکروز

پاره شدن گردگیر ها

تعویض دنده نادرست و یا انجام حرکات نمایشی

روشن کردن خودرو با گذاشتن ان در دنده دو و هل دادن خودرو از سر بالایی

تق تق کردن چرخ های خودرو به هنگام دور زدن و یا عبور از پیچ های جاده

لرزش دنده ها و اتاقک خودروی در حال حرکت