سنسور ضربه کمری

تویوتا تک

سنسور ضربه کمری - بدونه واسطه سنسور ضربه کمری بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

کاربرد سنسور ضربه

درواقع سنسور ضربه تویوتا کمری از قطعات داخلی خودرو که مستقیما به ECU متصل است وفعالیت هایی را از وضعیت کنونی خودرو به کامپیوتر ارسال می کند.

وظایف این قطعه :

-بررسی نمودن و اندازه گیری کردن مقدار لرزش موتور را به عهده دارد و این مقادیر اندازه گیری شده را پیوسته به ECU ارسال می کند.

-نقش این وسیله تشخیص عملکرد صحیح موتور

این وسیله در خودرو در مکان هایی نصب می گردد که خودرو بیشترین لرزش ها را داشته تا بتواند سریعا شرایط غیر عادی را به ECU گزارش کند.

محل قرارگیری سنسور ضربه

محل قرارگیری این سنسور یا همان سنسور کوبش برروی بلوک موتور در قسمت منیفولد هوا و بین سیلندر 2 و 3 می باشد. علت نصب سنسور در این قسمت این است که هرگونه ارتعاش و لرزش موتور به‌راحتی به وسیله سنسور قابل ‌تشخیص باشد.

بررسی کارایی این محصول :

بدین صورت که در درون این سنسور، یک صفحه ارتعاش‌کننده و یک پیزوالکتریک تعبیه شده که به دلیل ضربه، تغییر مقاومت می‌کند. موقعی که فرکانس ارتعاشات موتور از 12 یا 16 کیلوهرتز عبور میکند، ولتاژ خروجی این قطعه بالا می رود و به واحد کنترل الکترونیکی (ECU) فرستاد می‌شود.

بعد از آن با دریافت مجوز ورود و درهم شدن هوا و سوخت به ‌اندازه کافی داده شده تا احتراق در زمان مناسب انجام بشود. سپس گرمای بالای موتور یا جرقه‌زنی خارج از تایمینگ شمع‌ها می‌تواند قبل از رفتن به پیستون به بالاترین حالت در سیلندر، یک احتراق ناخواسته تولید می کند.

حالا این احتراق ناخواسته در موتور، که همان ضربات موتور می باشد.برای ممانعت از این ارتعاشات و احتراق‌های ناقص، باعث می شود که سنسور ناک وظیفه تشخیص ضربات و ارتعاشات حاصل از پیش‌احتراق را برعهده بگیردد.

این سنسور بعد از اینکه یک سیگنال به کامپیوتر خودرو می فرستد تا عمل جرقه‌زنی شمع‌ها برای مانع شدن از پیش‌احتراق، با تاخیر صورت بگیرد.


نشانه‌های خراب‌شدن این سنسور ضربه تویوتا

-عملکرد نادرست موتور

-شتاب خودرو ضعیف است

-روشن‌شدن چراغ چک موتور

-کاهش قدرت خودرو