سنسور دنده عقب یاریس

تویوتا تک

سنسور دنده عقب یاریس - بدونه واسطه سنسور دنده عقب یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

سنسور دنده عقب یاریس

سنسور دنده عقب یاریس یا ‏‏حسگر پارک‏ با استفاده از حسگرهای تشخیص فاصله که در سپرهای جلو یا عقب یا هر دو در خودرو نصب شده اند و فاصله خودرو را با اجسام نزدیک به آن مشخص می کنند‏.‏

این سنسور دنده عقب یاریس یا حسگر پارک فاصله زمانی بین سیگنالهای ارسالی از خود را تا زمان بازگشت انعکاس آن اندازه گیری کرده و با توجه به سرعت خودرو و فاصله راننده را بصورت صوتی یا تصویری یا هردو از خطرات احتمالی آگاه می کنند.‏

این سنسور دنده عقب یاریس در سپر پشت خودرو نصب می شوند وبعضی اوقات از آنها در سپر جلو نیز استفاده می کنند‏.‏ این نوع از سنسورها در پشت با قرار دادن دنده در حالت دنده عقب فعال شده و با خارج شدن از آن غیر فعال می شوند‏.‏

البته سنسور های جلو برای جلوگیری از هشدارهای بی مورد در مکان های شلوغ و با حرکت کند با فشار یک دکمه فعال شده و بعد از رسیدن خودرو به سرعتی مشخص غیر فعال می گردند‏.