سرپلوس چرخ پرادو

تویوتا تک

سرپلوس چرخ پرادو - بدونه واسطه سرپلوس چرخ پرادو بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

سرپلوس چرخ پرادو

پلوس پرادو در واقع نیرویی را که موتور تولید می‌کند را به گیربکس ارسال می کند و بعد از آن میل گرد نیرو را به دیفرانسیل منتقل می‌شود. دیفرانسیل نیروی موتور را بین چرخ‌ها تقسیم می‌کند.

در روی پلوس قطعه ای وجود دارد به نام  سرپلوس چرخ پرادو قطعه‌ای است که این قطعه یعنی پلوس را به چرخ‌ها متصل می کند و عملکردش انتقال نیرو به سیستم تعلیق خودرو می باشد.

محل تعبیه این قطعه سرپلوس چرخ پرادو در انتهای پلوس که چرخ‌ها را به هم اتصال می دهد نصب شده است .

شکل و فرم دهی سرپلوس چرخ پرادو

در حقیقت این قطعه باید متحرک بوده تا در موقع عبور خودرو در جاده‌ها و پیچ‌ وخم‌های جاده ها و زمان چرخیدن و دور زدن خودرو نرم و حرکت راحتی داشته باشد تا شکسته نشود برای همین منظور از  سرپلوس چرخ پرادو برای چرخیدن و پیچشی پلوس استفاده می‌کنند.

در حقیقت این سرپلوس چرخ پرادو در انتقال نیروی چرخشی میل پلوس به چرخ ها نقشی اصلی و مهم دارد.

جنس سرپلوس چرخ پرادو

اما در مورد جنس این سرپلوس چرخ پرادو به علت درگیر بودن مداوم با میل پلوس از جنس آهن مقاوم تولید می شود و استفاده از آبکاری مناسب و دقیق در عمر مفید آن با اهمیت است.

  سرپلوس چرخ پرادو از علائم  از بین رفتن

گردگیر ها دچار پارگی شده

عوض نکردن درست دنده و یا انجام حرکات نمایشی

هل دادن خودرو از سر بالایی

روشن کردن خودرو با گذاشتن آن در دنده دو

درموقع دور زدن و یا عبور از پیچ های جاده صدای تق تق کردن چرخ های خودرو

لرزش دنده ها و اتاقک خودروی در هنگام حرکت