ریموت کمری

تویوتا تک

ریموت کمری - بدونه واسطه ریموت کمری بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

ریموت

تعریف ریموت اصلی کمری :

1- در ابتدا کلید خارج از مغزی سوئیچ باشد تمام درها بسته باشد و فقط درب راننده باز باشد و قفل آن باز باشد.

2-دوبار سوئیچ را وارد مغزی سوئیچ کنید و خارج نمایید در عرض 5 ثانیه  .

3- بعد از آن در عرض 40 ثانیه مراحل زیر را انجام دهید.

در این قسمت دوبار درب راننده را بسته و باز کنید.

بعد از آن کلید را وارد مغزی سوئیچ کرده و بگذارید در همان حالت باقی بماند. 

حالا درب راننده را ببندید.

اکنون سوئیچ را یک بار باز کرده و دوباره ببندید.

سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید.

4-درب ها به صورت اتوماتیک در عرض سه ثانیه قفل می شوند و دوباره باز می گردند و این عمل نماینگر وارد حالت تعریف ریموت شده است. در صورتی که درب ها به صورت خودکار باز و بسته نشدند مراحل بالا رادوباره انجام بدهید.

5- در عرض 40 ثانیه مراحل زیر را انجام دهید.

دکمه های قفل و باز ریموت کمری  را همزمان برای 1.5 ثانیه فشار دهید.

بنابراین بعد از آزاد کردن دکمه های قفل و باز  این قطعه دکمه ی قفل را به تنهایی برای مدت 2 ثانیه نگه دارید.در عرض 3 ثانیه درب ها باید قفل و سپس باز شوند که نشان می دهد، تعریف آن به درستی انجام شده است.

اگر درب ها دوبار به صورت خودکار باز و بسته شدند، دو مرحله ی آخر را تکرار کنید.

6- برای هر وسیله  جدید این دو مرحله ی آخر را تکرار کنید.

بعد از پایان مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب و با رعایت زمان های مشخص شده دوباره انجام بدهید.