رام زیر موتور لندکروز

تویوتا تک

رام زیر موتور لندکروز - بدونه واسطه رام زیر موتور لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

رام زیر موتور لندکروز

یکی از قطعاتی که در زیر خودرو قرار دارد رام زیر موتور لندکروز   است که  از دو سمت به بدنه خودرو متصل می باشد.

این قطعه سمت راست و چپ جلوی خودرو را متصل کرده وبرای حفظ تعادل خودرو می باشد. رام زیر موتور در کنترل تنظیم و هماهنگی قسمت جلوی خودرو و تحمل وزن بالای موتور خودرو تاثیری زیادی دارد.

یکی از وظایف رام زیر موتور لندکروز نگهداری و محافظت از موتور خودرو است که این قسمت باید از استحکام و مقاومتی بالایی برخورد دار باشد تا بتواند وزن سنگین خودرو را تحمل کند.

محل قرار گیری این قطعه در زیر موتور بوده و یکی از این نگهدارنده های بسیار محکم فلزی که قدرت تحمل بالای موتور خودرو را دارد . رام زیر موتور لندکروز  و سایر قطعات جلوبندی از طریق رام به اتاق وصل می باشد. این قطعه مستقیم با سیستم تعلیق خودرو و از نظر قوای محرکه و فرمان ارتباط داشته و وظیفه حساس و مهم دارد.
برای محکم تر شدن این قطعه و اینکه بتواند وزن خودرو از جمله موتور را تحمل کند جنس
رام زیر موتور لندکروز که از آهن ساخته اند تا در مقابل فشار و وزن بالای موتور خودرو مقاومت کافی را داشته باشد.