پمپ بنزین لندکروز

تویوتا تک

پمپ بنزین لندکروز - بدونه واسطه پمپ بنزین لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

پمپ سوخت چیست؟

در هر خودرو این قطعه سوخت را از داخل باک به موتور و بعد به سیستم سوخت رسانی انتقال داده که البته در دو نوع دستی(مکانیکی) و برقی ساخته شده است .

می دانستید که نبودن سوخت داخل باک می تواند سبب داغ کردن آن میشود که خود می تواند باعث ایجاد هزینه های سنگین برای خودرو و موتور آن باشد.

پمپ بنزین لندکروز خودرو کجا و چه وظیفه ای دارد؟

درون باک خودرو یک قطعه وجود دارد به نام پمپ بنزین و یا با نام دیگر پمپ سوخت که وظیفه ی آن فرستادن بنزین از باک به موتور می باشد.

چگونه این عمل انجام می شود؟

وقتی که کلید پمپ وصل است، پمپ فعال شده و در حال تنظیم کردن فشار مورد نیاز بنزین برای ایجاد احتراق می باشد و می توانید صدای آن را هم بشنوید. این پمپ برای خنک و روان کردن از بنزین درون باک استفاده می کند. موقعی که پمپ بنزین سالم است، خودرو نرم کار می کند.

نشانه های خرابی پمپ سوخت :

1-صدا های بلند از باک بنزین

2-مشکل در روشن شدن خودرو

3-کم شدن قدرت و شتاب خودرو

4-افزایش مصرف بنزین

5-روشن نشدن خودرو

6-نشنیدن صدای فعالیت پمپ بنزین

7- ریپ زدن خودرو در زمان رانندگی در سرعت های ثابت

8- افزایش شتاب ناگهانی خودرو

یک نکته مهم که بهتر است به آن توجه زیادی بشود : می دانستید که اصلی ترین دلیل خراب شدن پمپ سوخت لندکروز رانندگی با مقدار سوخت خیلی کم است که متاسفانه باعث می شود تا این پمپ داغ و درصد خراب شدن آن بالا برود .

نکته بعدی این که : در پمپ بنزین یک فیلتری قرار دارد که رانندگی کمتر به آن توجه می کنند در صورتی که بنزین کم باشد این فیلتر نیز بسیار سریع کثیف شده و زمانی که رسوبات و ناخالصی سوخت به کف باک  می رسند فیلتر را به سرعت بسته می شود.