سیستم ترمز ESP کمری

تویوتا تک

سیستم ترمز ESP کمری - بدونه واسطه سیستم ترمز ESP کمری بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

سیستم ترمز ESP تویوتا کمری

سیستم ترمز خودرو یکی از مهم ترین قسمت های همه خودرو هاست که از اجزایی تشکیل شده است .در واقع این سیستم ترمز ESP تویوتا کمری برای کنترل مطلوب خودرو و بر روی سطح جاده و حفظ ثبات آن در هنگام پیچیدن،طراحی شده است.

هنگامی که راننده با گردش سریع فرمان کنترل خودرو را از دست بدهد وخودرو بلغزد . سیستم ترمز ESP آن را به مسیر اصلی خود بر میگرداند.

اساس کار سیستم ترمز :

این سیستم برای اصطحکاک خودرو تعبیه شده است . وظیفه این سیستم کم کردن سرعت وتوقف خودرو میباشد . البته در خودرو های پیشرفته و گران قیمت این سیستم وظیفه ی کنترل پایداری خودرو سر پیچ ها و ممانعت از چرخش های خودرو از ترمز را نیز برعهده دارد .

در حقیقت به عنوان سیستم کمک کننده برای بهبود عملکرد موتور که در خودرو ها مسابقه ای کاربرد دارد .

عملکرد این قطعه:

سیستم ترمز خودروبه این خاطر قرار گرفته که با اراده راننده در قسمت چرخ‌ها تولید اصطکاک کرده و سرعت خودرو را کم و یا آن را متوقف کند. این سیستم ترمز ESP  بین لنت ترمز و دیسک چرخ اصطکاک به وجود آورده و شتاب منفی را تولید می کند تا سرعت کاهش یافته و یا خودرو به طور کامل بایستد.

با طراحی‌های خاصی که در سیستم‌های مختلف ترمز ایجاد کرده‌اند نیروی اولیه وارد شده به پدال ترمز را چند برابر می‌کنند تا قادر به کم شدن سرعت یا توقف خودرو باشد.

امروزه کارکرد این سیستم‌ها فراتر رفته و بر کم شدن سرعت و توقف خودرو، در هندلینگ آن هم نقش مهمی دارد. این ویژگی خاص در پیچ‌ها و دورهای خطرناک، به شدت به فریاد خودرو رسیده و از لغزش‌های خطرناک روی جاده یا تغییر جهت آن جلوگیری می‌کند.

چگونگی عم کدن این سیستم :

هنگامی که خودویی در حال حرکت  است و ناگهان ترمز یکی از چرخهای آن فعال شود،به دلیل اختلاف سرعت،در جهت همان چرخ می چرخد. راننده با فشردن یکی ازپدالها یا اهرمهای موجود در زیر پای خود خودرو را به سمت دلخواه، هدایت می کند.

سیستم ترمزESP کمری هنگام تغییر مسیر ناخواسته خودرو آن را به مسیر اولیه خود باز می گرداند.ESP ،لغزش جانبی خودرو را در هنگام گردش فرمان با اعمال نیروی ترمز بر روی یک چرخ، کنترل می کند و خودرو را به مسیر مورد نظر راننده بر می گرداند.

ECU سیستم ترمزESP با استفاده از حسگر فرمان از جهت مورد نظر راننده مطلع می شود.حسگر چرخها و محاسبات اختلاف سرعت ایجاد شده،وضعیت خودرو را روی سطح،تخمین می زند و با مقایسه این دو داده، انحراف خودرو از مسیر مورد نظر، بررسی می شود.

هنگام گردش فرمان،بین چرخ ها و اطلاعات حسگر شتاب، جهت مورد نظر راننده را مشخص می کند. اگر لغزش جانبی در خودرو ایجاد شده باشد، سیستم ترمز کمری آن را به حالت اولیه خود باز می گردا ند .

ESP سیستم ترمز نیست.بلکه یک برنامه پایداری الکترونیکی است.

کار سیستم ESP  چیست؟

در این جا با اندازه گیری مداوم این پارامترها وضعیت حرکتی خودرو رو بررسی میکند:

1- سرعت گردش هر چرخ و سرعت حرکت خودرو

2-وضعیت قرار گیری فرمان و همینطور محاسبه سرعت گرداندن فرمان

3-میزان شتاب وارده طولی و شعاعی به خودرو

4-وضعیت موتور از نظر گشتاور تولیدی

5-در بعضی از گونه ها تعدادی سنسور برای بررسی وضعیت مسیر حرکت از نظر خیس یا خشک بودن و همینطور میزان لغزندگی مسیر حرکت هم وجود داره.